Pris på tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde

SkødeGruppen er eksperter i tinglysning af skøder.

Vi forestår berigtigelse af handler ved indtastning og anmeldelse af skøde til tinglysning, koordinerer tinglysningen mellem pengeinstitutterne, udarbejder refusionsopgørelse samt frigiver købesummen overfor sælger, når der er endeligt og anmærkningsfrit skøde til køber.

Vi er professionelle inden for sagsbehandling. Vi har en fast pris på tinglysning af skøde, hvis der er tale om et enfamilieshus, flerfamilieshus, ejerlejlighed, fritidshus eller grund.

Vi tilbyder tinglysning af skøde herunder udarbejdelse af refusionsopgørelse til et honorar på kr. 3.750,00 inkl. moms. Herudover opkræver vi kr. 300,00 inkl. moms for indhentelse af nødvendige dokumenter til ekspeditionen samt tinglysningsafgiften, som skal betales til Staten, når skødet anmeldes til tinglysning. Se under fanen "tinglysningsafgift".

Såfremt der er tale om tinglysning af skøde på

  • erhvervs- eller udlejningsejendom
  • landbrug
  • bygning på lejet grund
  • ejendom købt på auktion
  • mv.

bedes du kontante os for nærmere oplysninger om pris mv., da vores honorar afhænger af opgavens omfang.

Skødet skal tiltrædes digitalt på www.tinglysning.dk  af både køber og sælger. Vi fremsender vejledning herom.

Såfremt køber eller sælger ikke har mulighed for at underskrive skødet digitalt, kan vi tilbyde at udarbejde tinglysningsfuldmagt til brug herfor.

Du er meget velkommen til at kontakte os gerne telefonisk for yderligere oplysninger.