Separation/skilsmisse/samlivsophævelse - overtagelse af ejendom

Skal den ene af jer overtage den andens anpart af ejendommen i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør kan vi være behjælpelige.

Først og fremmest udarbejdes en overdragelsesaftale imellem jer, hvori vilkårene for overdragelsen er anført. Er der gæld i ejendommen, sørger vi for, og i samarbejde med jer, at indhente den nødvendige dokumentation fra jeres bank eller kreditforeningen for at sikre, at den af jer, der skal overtage ejendommen, kan stå alene med hele gælden, og den anden kan blive frigjort for sine gældsforpligtelser.

Vi tinglyser efterfølgende et skøde med udgangspunkt i indholdet af overdragelsesaftalen.

Såfremt det er muligt at fremvise en separations- eller skilsmissebevilling skal der alene betales kr. 1.850,00 i tinglysningsafgift. Har man derimod ikke været gift, skal der betales tinglysningsafgift af 0,6% af overdragelsessummen med tillæg af fast afgift på kr. 1.850,00. Se evt. beregning af tinglysningsafgiften under fanen "tinglysningsafgift"

Vi har gennem vores kunder erfaret, at de som oftest må forvente en del ventetid på modtagelse af separations-/
skilsmissebevilling fra Familieretshuset. Vi tinglyser naturligvis ikke skødet forinden bevillingen foreligger, da dette vil medføre en mærkbar stigning af tinglysningsafgiften.

Vi tilbyder udarbejdelse af handlens dokumenter, hvad enten du ønsker en overdragelsesaftale udfærdiget eller blot et skøde tinglyst.

Ring til os for en pris herunder fremsendelse af liste over oplysninger, vi skal bruge i forbindelse med udarbejdelse af handlens dokumenter.