Beregning af tinglysningsafgift – skal vi hjælpe?

Hvis der er tale om almindelig fri handel på markedsvilkår er hovedreglen, at der skal betales tinglysningsafgift med 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + fast afgift på kr. 1.850,00. Dette gør sig gældende for alle typer ejendomme.

For ejendomme, der ikke handles i almindelig fri handel er hovedreglen samme princip som ovenfor med mindre købesummen er mindre end 80% af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Tinglysningsafgiften skal i så fald beregnes af 80% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, såfremt vi skal være behjælpelige med beregning heraf.