Salg af bolig til børn eller børnebørn - familiehandel

Salg af bolig til børn eller børnebørn -  også kaldet familiehandel. Du kan overdrage sommerhuset, helårsboligen eller den forældrekøbte lejlighed til dine børn eller børnebørn til en favorabel familiepris.

Du har lov til at sælge din ejendom til dine børn eller børnebørn til 15 % under den seneste fastsatte offentlige ejendomsvurdering. Fordelen er, at du derved kan minimerer arveafgiften for dine børn. Har ejendommen eksempelvis en offentlig ejendomsvurdering på kr. 1.000.000,- må du overdrage ejendommen til 850.000,-. Dermed har du allerede videregivet kr. 150.000,- uden at skulle betale gaveafgift.

En del af købesummen kan straks afvikles som en gave, idet du, som forældre, hvert år afgiftsfrit kan forære dine børn gaver.

Til dækning af overdragelsessummen (efter fradrag af 15%) kan der udstedes et gældsbrev, et såkaldt rente- og afdragsfrit ”familielån”. Når der herefter næste gang er mulighed for at give en afgiftsfri gave, kan forældrene vælge at forære børnene denne afgiftsfri gave som afdrag på gælden. Fortsætter gavmildheden vil gælden indenfor en årrække være indfriet. På denne måde skal børn eller børnebørn ikke have penge op af lommen og, du sikre dem samtidig besparelse på betaling af gaveafgift/arveafgift.

Hvis der er mere end et barn, der skal overtage ejendommen, kan det være en god idé at udarbejde en samejeoverenskomst, som fastsætter reglerne for eksempelvis fordeling af brugsretten, og hvad der skal ske, såfremt en af parterne ønsker at sælger sin andel. Fordelen ved en samejeoverenskomst er, at man undgår uenigheder søskendeflokken imellem, idet der på forhånd er udstukket retningslinjer.

Vi tilbyder udarbejdelse af handlens dokumenter, hvad enten du ønsker en købsaftale udfærdiget eller blot et skøde tinglyst.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte SkødeGruppen for en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe dig med.