Pris på tinglysning af skøde

Mortifikation af pantebrev og ejerpantebrev

Er pantebrevet eller ejerpantebrevet bortkommet og skal det aflyses af tingbogen?

Vi tilbyder professionel sagsbehandling i forbindelse mortifikation af pantebreve/ejerpantebreve.

Forinden vi opstarter mortifikationssagen undersøger vi altid, hvorvidt det er muligt at aflyse pantet på anden vis end ved hjælp af mortifikation, da det kan spare dig for både tid og unødige omkostninger.

Kan en mortifikationssag ikke undgås kan vi forstå hele ekspeditionen med

  • udarbejdelse af nødvendige erklæringer
  • fremsendelse af begæring om mortifikation til retten
  • indrykning af annonce i Statstidende
  • aflysning af pantebrev/ejerpantebrev eller udstedelse af erstatningspantebrev, når der foreligger domsafsigelse.

Ekspeditionstiden for en mortifikationssag varer typisk op til 1 ½ år fra det tidspunkt, der er indgivet begæring til retten og til pantebrevet/ejerpantebrevet kan aflyses eller der kan udstedes erstatningspantebrev.

Mortifikationen kan ske med forkortet varsel ( 3 måneder ), men der er visse krav der skal være opfyldt, og der skal samtidig ske sikkerhedsstillelse overfor retten.

Vi har et honorar på kr. 6.250,00 inkl. moms for ekspedition af en mortifikationssag. Derudover opkræves gebyr til 3. part på kr. 1.031,25 inkl. moms.

Du er meget velkommen til at kontakte os, og gerne telefonisk, for yderligere oplysninger.

SkødeGruppen er eksperter indenfor ejendomshandler og tinglysning af ejendomsoverdragelser og vi har en vision om, at viden, kvalitet, forståelse og god service er nøgleværdierne.

SkødeGruppen har mere end 30 års erfaring med ekspedition og rådgivning af fast ejendom.