hushandel uden om ejendomsmægler

Sælgerrådgivning - bolighandel

Sælger du din ejendom via en ejendomsmægler, forestår ejendomsmægleren næsten altid sælgers interesser - hvis ikke, kan SkødeGruppen tilbyde dette.

Forinden sælger underskriver købsaftalen er det dog vigtigt, at sælger giver ejendomsmægleren besked om, at købsaftalen skal være betinget af vores godkendelse.

Dette skal indføjes i købsaftalen og kan eventuelt formuleres således: ”Købsaftalen er betinget af, at sælgers rådgiver kan godkende købsaftalen og i sin helhed på vegne af sælger."

I samråd med sælger gennemgår og godkender vi efterfølgende handlen overfor ejendomsmægleren, og naturligvis inden fristes udløb, med de eventuelle forbehold, der måtte være og som ønskes afklaret, forinden handlen er endelig.

Vores honorar for gennemgang og godkendelse af købsaftalen og dertilhørende bilag udgør kr. 7.500,00 inkl. moms og omfatter følgende:

  • gennemgang og drøftelse af købsaftalen samt dertilhørende bilag
  • godkendelse af handlen overfor ejendomsmægleren og med orientering til sælgers pengeinstitut
  • indtastning af skøde og med instruks til sælger om, hvorledes skødet skal tiltrædes
  • instruks om, hvorledes sælger skal forholde sig i forbindelse med nøgleoverdragelse, aflæsning af forbrug mv.
  • anmeldelse af skøde til tinglysning samt frigivelse af købesummen, når der foreligger endeligt skøde i tinglyst, anmærkningsfri stand
  • udarbejdelse af  refusionsopgørelse og fremsendelse heraf til din godkendelse forinden afregning via banken

Desuden vil alt korrespondance i handlen tilgå os, hvorefter vi vil sørge for, at sælger holdes orienteret under hele handelens forløb. Ligeledes har sælger mulighed for at rette henvendelse til os i hele handlens forløb, såfremt der er spørgsmål i forbindelse med handlen.

Når skødet skal tinglyses skal der endvidere betales tinglysningsafgift. Beløbet fremgår af salgsopstillingen, som er udleveret fra ejendomsmægleren. Det er som oftest køber, der skal betale tinglysningsafgiften. Dette vil dog fremgå af salgsopstillingen fra mægleren. Se beregning her.

Af erfaring er vi bekendt med, at ejerlejlighedshandler i hovedstadsområdet er ret komplekse, hvorfor vi gerne vil give et uforpligtende tilbud i forbindelse med godkendelse af denne type handler. Alene af den grund kan vi ikke altid holde os inden for vort normale honorar og sælger er derfor meget velkommen til at kontakte os, gerne telefonisk for yderligere oplysninger.

SkødeGruppen er eksperter indenfor ejendomshandler og tinglysning af ejendomsoverdragelser og vi har en vision om, at viden, kvalitet, forståelse og god service er nøgleværdierne.

SkødeGruppen har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom.