Sælgerrådgivning ved bolighandel

Det kan være en kompleks og tidskrævende proces at sælge bolig, og det er derfor vigtigt at sikre, at du får den sælgerrådgivning, som du har brug for.

Vi sætter en ære i at yde den bedste sælgerrådgivning til vores kunder. Vi har et klart fokus på at sikre dig en tryg og professionel handel, uanset om du sælger din bolig selv eller gennem en ejendomsmægler.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om din kommende bolighandel. Vi står klar til at hjælpe dig med at få en god og gennemskuelig handel.

Det er vigtigt, at du kontakter en professionel sælgerrådgiver, når du selv har fundet en køber til din ejendom.

SkødeGruppen yder sælgerrådgivning ved salg af boligen. Vi gennemgår handelens forløb med sælger, så sælger er klædt på til salget af ejendommen.

Bliv ringet op

  Rådgivning ved køb og salg af ejendom

  Sælgerrådgivning bolig uden ejendomsmægler

  Vi varetager sælgerrådgivning ved salg af huset og er i løbende dialog med sælger i forbindelse med gennemførelse af handelen samt al dialog med købers rådgiver og købers og sælgers bank.

  SkødeGruppen rådgiver sælger omkring ansvar i forbindelse med salg af ejendommen herunder muligheden for fraskrivelse af sælgers 10-årlige mangelsansvar i henhold til lov om omsætning af fast ejendom ved udarbejdelse af tilstandsrapport, elrapport og udlevering af tilbud om ejerskifteforsikring til køber. Sælger skal betale ½-delen af ejerskifteforsikringspræmie, som fremgår af det tilbud, som udleveres til køber.

  Vi drøfter også muligheden for at få udarbejdet energimærke.

  Sælger kan under hele handelens forløb kontakte os, hvis der måtte være behov herfor. Vi holder sælger orientering under hele handelens forløb og forestår professionel sælgerrådgivning.

  Sælgerrådgivning bolig via ejendomsmægler

  Forinden sælger underskriver købsaftalen er det vigtigt, at sælger giver ejendomsmægleren besked om, at købsaftalen skal være betinget af sælgerrådgivers godkendelse heraf.

  I samråd med sælger gennemgår og godkender vi efterfølgende handlen overfor ejendomsmægleren, og naturligvis inden fristes udløb, med de eventuelle forbehold, der måtte være og som ønskes afklaret, forinden handlen er endelig.

  Honorar for sælgerrådgivning udgør kr. 7.500,00 inkl. moms og omfatter følgende:

  • gennemgang og drøftelse af købsaftalen samt dertilhørende bilag
  • godkendelse af handlen overfor ejendomsmægleren og med orientering til sælgers pengeinstitut
  • indtastning af skøde og med instruks til sælger om, hvorledes skødet skal tiltrædes
  • instruks om, hvorledes sælger skal forholde sig i forbindelse med nøgleoverdragelse, aflæsning af forbrug mv.
  • anmeldelse af skøde til tinglysning samt frigivelse af købesummen, når der foreligger endeligt skøde i tinglyst, anmærkningsfri stand
  • udarbejdelse af refusionsopgørelse og fremsendelse heraf til din godkendelse forinden afregning via banken
  tinglysning af skøde

  Hvem er Skødegruppen?

  SkødeGruppen A/S er landsdækkende og uafhængig og tilbyder sælgerrådgivning uanset hvilken type ejendom du sælger.

  SkødeGruppen A/S er kvaliteten på sælgerrådgivning. Vi er professionelle, ærlige, har et stort kendskab og erfaring indenfor køb og salg af fast ejendom og tilbyder rådgivning i hele landet.

  Vi har altid tid til dig, når du har behov for det. Dette uanset hvilket spørgsmål du har i forbindelse med handelen. Din handel er altid den vigtigste for os og vi yder den bedste rådgivning og service overfor dig.

  Seriøs og professionel rådgivning er nøglen til enhver vellykket ejendomshandel. SkødeGruppen A/S er altid let tilgængelig via mail eller telefon, ligesom vi nøje overholder opdateringer og generelt holder dig informeret gennem hele processen, så du føler dig tryg ved de beslutninger du tager!

  SkødeGruppen har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom.