Beregning af tinglysningsafgift – skal vi hjælpe?

Pr. 1. juli 2019 er der kommet nye regler for beregning af tinglysningsafgift på et skøde.

Hovedreglen er, at der skal betales 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.660 kr. i tinglysningsafgift. Dette gør sig gældende hvis, der er tale om ejerboliger i form af et enfamiliehus – herunder ejerlejligheder, flerfamiliehus eller et fritidshus.

For erhvervsejendomme beregnes tinglysningsafgiften af det højeste beløb af henholdsvis købesummen eller den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi. Tinglysningsafgiften beregnes efter samme princip som ovenfor.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, såfremt vi skal være behjælpelige med beregning heraf.