Beregning af tinglysningsafgift – skal vi hjælpe?

Du kan her læse om de nye regler for beregning af tinglysningsafgift på et skøde.

Beregning af tinglysningsafgift kan for nogle være vanskeligt efter, at de nye regler for beregning  er trådt i kraft.

Hovedreglen er, at der skal betales 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.660 kr. i tinglysningsafgift. Dette gør sig gældende hvis, der er tale om et enfamiliehus – herunder ejerlejligheder, flerfamiliehus eller et fritidshus.

Hvis ejerskiftet ikke er sket i forbindelse med almindelig fri handel (ekspempelvis familieoverdragelse), hvor købesummen er aftalt til den seneste offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15%, skal der betales tinglysningsafgift af 85% af ejendoms-
vurderingen.

Hvis købesummen er aftalt til mindre end dette beløb, skal tinglysningsafgiften beregnes af 85% af den seneste offentlige ejendomsvurdering. I forbindelse med familieoverdragelse kan der aldrig beregnes tinglysningsafgift af mindre en 85% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Ved ejerskifte af andre typer af ejendomme, skal der fortsat betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af henholdsvis den seneste offentlige ejendomsvurdering og købesum.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, såfremt vi skal være behjælpelige.