Pris på tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde

SkødeGruppen er eksperter i tinglysning af skøder. Vi forestår berigtigelse af handler ved indtastning og anmeldelse af skøde til tinglysning, koordinerer tinglysningen mellem pengeinstitutterne, udarbejder refusionsopgørelse samt frigiver købesummen overfor sælger, når der er endeligt og anmærkningsfrit skøde til køber.

Vi er professionelle inden for sagsbehandling. Vi har en fast pris på tinglysning af skøde, hvis der er tale om et enfamilieshus, flerfamilieshus, ejerlejlighed, fritidshus eller grund. Vi tilbyder tinglysning af skøde herunder udarbejdelse af refusionsopgørelse til et honorar på kr. 3.750,00 inkl. moms. Honorar for indhentelse af nødvendige bilag til brug for handlen udgør kr. 300,00 inkl. moms. Derudover kommer tinglysningsafgiften. Se under fanen "tinglysningsafgift".

Såfremt der er tale om tinglysning af skøde på erhvervs- eller udlejningsejendom, landbrug, bygning på lejet grund eller ejendom købt på auktion bedes du kontante os for nærmere oplysninger om pris mv., da vores honorar afhænger af opgavens omfang.

Skødet skal tiltrædes digitalt i tinglysningssystemet af både køber og sælger. Vi fremsender vejledning herom.

Såfremt man ikke er i besiddelse af NemID, kan vi tilbyde at udarbejde tinglysningsfuldmagt til brug herfor. Honoraret udgør pr. tinglysningsfuldmagt kr. 750,00 inkl. moms.

Du er meget velkommen til at kontakte os gerne telefonisk for yderligere oplysninger.