Mortifikation af pantebrev og ejerpantebrev

Er pantebrevet eller ejerpantebrevet bortkommet og skal det aflyses af tingbogen?

Vi tilbyder professionel sagsbehandling i forbindelse med mortifikation af pantebreve/ejerpantebreve.

Vi vil naturligvis forstå hele ekspeditionen med

  • bestilling af officiel udskrift af pantebrevet/ejerpantebrevet ved Tinglysningsretten
  • udarbejdelse af nødvendige erklæringer
  • fremsendelse af begæring om mortifikation til Fogedretten
  • indrykning af annonce i Statstidende
  • eventuel aflysning af pantebrev/ejerpantebrev eller udstedelse af erstatningspantebrev, når der foreligger domsafsigelse.

Ekspeditionstiden for en mortifikationssag varer typisk op til 1 ½ år fra det tidspunkt, der er indgivet begæring til Fogedretten og til pantebrevet/ejerpantebrevet kan aflyses eller der kan udstedes erstatningspantebrev.

Mortifikationen kan ske med forkortet varsel ( 3 måneder ) men der er visse krav der skal være opfyldt, og der skal samtidig ske sikkerhedsstillelse overfor Fogedretten.

Vi har et honorar på kr. 4.000,00 + moms for ekspedition af en mortifikationssag. Derudover kommer gebyr og dokumentationsomkostninger til henholdsvis Tinglysningsretten, Fogedretten og Statstidende for omkring kr. 1.200.00 inkl. moms.

Du er meget velkommen til at kontakte os, gerne telefonisk for yderligere oplysninger.

SkødeGruppen er eksperter indenfor ejendomshandler og tinglysning af ejendomsoverdragelser og vi har en vision om, at viden, kvalitet, forståelse og god service er nøgleværdierne.

SkødeGruppen har mere end 30 års erfaring med ekspedition og rådgivning af fast ejendom.