Tinglysning af skøde til fast pris

SkødeGruppen tilbyder tinglysning af skøde på

 • parcelhuse
 • lejligheder
 • fritidshuse
 • byggegrunde
 • fritidslandbrug
 • frijord/jordparceller
 • landbrugsejendomme
 • bygning på lejet grund
 • erhvervsejendomme
 • udlejningsejendomme

SkødeGruppen har desuden specialiseret sig inden for tinglysning af

 • auktionsskøder
 • skifteretsattester
 • pantebreve
 • ejerpantebreve
 • afgiftsparkering af pantebreve/ejerpantebreve
 • påtegning til dokumenter herunder pantebreve
 • påtegning til dokumenter herunder ejerpantebrev til ejerforening
 • aflysning af dokumenter herunder servitutter og ejer-/pantebreve
 • tinglysning af servitut, som er undtaget for kravet om byggeskadeforsikring
 • tinglysning af servitut om kreditorbeskyttelse

Har du brug for tinglysning af et dokument, som ikke står anført ovenfor, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse hertil for nærmere drøftelse af, hvorvidt vi kan være dig behjælpelig.

SkødeGruppen har stor erfaring inden for tinglysning og har beskæftiget os hermed i mere end 30 år.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud ud fra opgavens indhold og omfang.

Tinglysning af skøde til fast pris