Sælgerrådgivning - Vi er med dig gennem alle bolighandlens faser!

Sælgerrådgivning - bolighandel

Sælger du din ejendom via en ejendomsmægler, forestår ejendomsmægleren næsten altid sælgers interesser - ellers kan vi forestå dette.

Forinden du underskriver købsaftalen er det dog vigtigt, at du giver ejendomsmægleren besked om, at købsaftalen skal være betinget af vores godkendelse.

Dette skal indføjes i købsaftalen og kan evt. formuleres således:

”Købsaftalen er betinget af, at sælgers rådgiver kan godkendekøbsaftalen i sin helhed på vegne af sælger."

Vi gennemgår og godkender handlen med de eventuelle forbehold, der måtte være og som ønskes afklaret, forinden handlen kan betragtes som endelig - naturligvis i samråd med dig.

Der skal også betales tinglysningsafgift. Beløbet fremgår af salgsopstillingen, som er udleveret fra ejendomsmægleren. Det er som oftest køber, der skal betale tinglysningsafgift. Dette vil dog fremgå af salgsopstillingen fra mægleren. Se beregning her.

Når handlen er endelig, skal der tinglyses skøde og udarbejdes refusionsopgørelse, hvilket også betegnes som eftersagsbehandling, og som vi også kan være del af på sælgers vegne.

Vi tilbyder følgende ”rådgivningspakker”, hvor ejendommen sælges via ejendomsmægler:

 • gennemgang og godkendelse af købsaftalen uden eftersagsbehandling kr. 4.000,00 + moms
 • gennemgang og godkendelse af købsaftalen med eftersagsbehandling kr. 6.000,00 + moms

HVORFOR VÆLGE PAKKEN TIL KR. 4.000,00 + moms

Vi tilbyder

 • gennemgang og drøftelse af købsaftalen
 • gennemgang og drøftelse af samtlige bilag
 • godkendelsesmail til ejendomsmægleren samt orientering til dit pengeinstitut herom.

HVORFOR VÆLGE HELE PAKKEN TIL KR. 6.000,00 + moms inkl. ovennævnte punkter

 Vi tilbyder også at være inde over eftersagsbehandlingen – ”tovholder” - i form af

 • alt korrespondance i handelen fra handlens øvrige involverede parter vil ske til undertegnede, hvorefter jeg vil sørge for, at du bliver orienteret via undertegnede under hele handelens forløb
 • indtastning af skøde
 • fremsendelse af instruks til dig om, hvorledes skødet skal tiltrædes
 • anmeldelse af skøde til tinglysning herunder meddelelse om tinglyst skøde til de involverede parter
 • frigivelse af købesummen ved endeligt skøde i tinglyst, anmærkningsfri stand
 • instruks om, hvorledes du skal forholde dig i forbindelse med nøgleoverdragelse, aflæsning af forbrug mv.
 • udarbejdelse af  refusionsopgørelse med bilag og fremsendelse heraf til din godkendelse og eventuelt drøftelse med undertegnede
 • opfølgning vedrørende afregning af eventuelt refusionstilsvar i din favør
 • at vi står til rådighed, såfremt spørgsmål i forbindelse med handelen opstår.

Vi anbefaler, at vi er med dig i hele processen fra start til slut, da eftersagsbehandlingen er en vigtig proces i handlens mange faser, og vi vil sikre dig, at du kommer godt i mål.

Du er meget velkommen til at kontakte os, gerne telefonisk for yderligere oplysninger.

SkødeGruppen er eksperter indenfor ejendomshandler og tinglysning af ejendomsoverdragelser, og vi har en vision om, at viden, kvalitet, forståelse og god service er nøgleværdierne.

SkødeGruppen har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom.