Køberrådgivning - bolighandel

Vi kan på vegne af køber gennemgå købsaftalen og de medfølgende bilag.

Forinden du underskriver købsaftalen er det dog vigtigt, at du giver ejendomsmægleren besked om, at købsaftalen skal være betinget af vores godkendelse.

Dette skal indføjes i købsaftalen og kan evt. formuleres således:

”Købsaftalen er betinget af, at købers rådgiver, SkødeGruppen A/S, kan godkende købsaftalen i sin helhed på vegne af køber."

I samråd med køber gennemgår og godkender vi handlen med de eventuelle forbehold, der måtte være og som ønskes afklaret, forinden handlen er endelig.

Når handlen er endelig, skal der tinglyses skøde og udarbejdes refusionsopgørelse, hvilket også betegnes som eftersagsbehandling og her kan vi også varetage dine interesser.

Vi tilbyder følgende ”rådgivningspakker”:

 • gennemgang og godkendelse af købsaftalen uden eftersagsbehandling kr. 4.000,00 + moms
 • gennemgang og godkendelse af købsaftalen med eftersagsbehandling kr. 6.000,00 + moms

HVORFOR VÆLGE PAKKEN TIL KR. 4.000,00 + moms

Vi tilbyder

 • gennemgang og drøftelse af købsaftalen
 • gennemgang og drøftelse af samtlige bilag
 • gennemgang af eventuelt tinglyste servitutter
 • drøftelse af tilbud på ejerskifteforsikring og tegning af en ejerskifteforsikring
 • drøftelse af samtlige øvrige bilag
 • godkendelsesmail til ejendomsmægleren samt orientering til dit pengeinstitut herom.

HVORFOR VÆLGE HELE PAKKEN TIL KR. 6.000,00 + moms inkl. ovennævnte punkter

 Vi tilbyder også at være inde over eftersagsbehandlingen – ”tovholder” - i form af

 • alt korrespondance i handelen fra ejendomsmægleren vil ske til undertegnede, hvorefter vi vil sørge for, at du bliver orienteret via undertegnede under hele handelens forløb
 • gennemgang af indtastet skøde
 • fremsendelse af instruks til dig om, hvorledes skødet skal tiltrædes
 • opfølgning vedrørende tegning af hus- og eventuelt ejerskifteforsikring
 • instruks om, hvorledes du skal forholde dig både før og efter, at du får nøglen til ejendommen udleveret
 • gennemgang af udarbejdet refusionsopgørelse med bilag og fremsendelse heraf til din godkendelse og eventuelt drøftelse med undertegnede
 • opfølgning vedrørende afregning af eventuelt refusionstilsvar i din favør
 • for fremsendelse af det tinglyste skøde til dig pr. alm. post, når handelen kan afsluttes.
 • at vi står til rådighed, såfremt spørgsmål i forbindelse med handelen opstår.

Vi kan anbefale, at vi er med dig i hele processen fra start til slut, da eftersagsbehandlingen er en vigtig proces i handlens mange faser, og vi vil naturligvis gerne sikre dig, at du kommer godt i mål.

Der skal også betales tinglysningsafgift. Beløbet fremgår af salgsopstillingen, som er udleveret fra ejendomsmægleren. Det er som oftest køber, der skal betale tinglysningsafgift. Dette vil dog fremgå af salgsopstillingen fra mægleren. Se beregning her.

Af erfaring er vi bekendt med, at ejerlejlighedshandler i hovedstadsområdet er ret komplekse, hvorfor vi gerne vil give et uforpligtende tilbud i forbindelse med godkendelse af denne type handler. Alene af den grund kan vi ikke altid holde os inden for vort normale honorar.
Du er meget velkommen til at kontakte os, gerne telefonisk for yderligere oplysninger.

SkødeGruppen er eksperter indenfor ejendomshandler og tinglysning af ejendomsoverdragelser og vi har en vision om, at viden, kvalitet, forståelse og god service er nøgleværdierne.

SkødeGruppen har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom.

Køberrådgivning