Køberrådgivning - bolighandel

Vi kan på vegne af køber gennemgå købsaftalen og de medfølgende bilag.

Forinden køber underskriver købsaftalen er det dog vigtigt, at køber  giver ejendomsmægleren besked om, at købsaftalen skal være betinget af vores godkendelse.

Dette skal indføjes i købsaftalen og kan eventuelt formuleres således: ”Købsaftalen er betinget af, at købers rådgiver kan godkende købsaftalen og  i sin helhed på vegne af køber."

I samråd med køber gennemgår og godkender vi efterfølgende handlen overfor ejendomsmægleren, og naturligvis inden fristes udløb, med de eventuelle forbehold, der måtte være og som ønskes afklaret, forinden handlen er endelig.

Vores honorar for gennemgang og godkendelse af købsaftalen og dertilhørende bilag udgør kr. 7.500,00 inkl. moms og omfatter følgende:

  • gennemgang og drøftelse af købsaftalen samt dertilhørende bilag
  • godkendelse af handlen overfor ejendomsmægleren og med orientering til købers pengeinstitut
  • gennemgang af indtastet skøde forinden købers underskrift
  • instruks om, hvorledes køber skal forholde sig både før og efter, at nøglen til ejendommen udleveres
  • gennemgang af refusionsopgørelse med bilag og fremsendelse heraf til købers godkendelse
  • fremsendelse af det tinglyste skøde til køber, når handelen kan afsluttes

Desuden vil alt korrespondance i handlen tilgå os, hvorefter vi vil sørge for, at køber holdes orienteret under hele handelens forløb. Ligeledes har køber mulighed for at rette henvendelse til os i hele handlens forløb, såfremt der er spørgsmål i forbindelse med handlen.

Når skødet skal tinglyses skal der endvidere betales tinglysningsafgift. Beløbet fremgår af salgsopstillingen, som er udleveret fra ejendomsmægleren. Det er som oftest køber, der skal betale tinglysningsafgiften. Dette vil dog fremgå af salgsopstillingen fra mægleren. Se beregning her.

Af erfaring er vi bekendt med, at ejerlejlighedshandler i hovedstadsområdet kan være komplekse, hvorfor vi gerne vil give et uforpligtende tilbud i forbindelse med godkendelse af denne type handler. Alene af den grund kan vi ikke altid holde os inden for vort normale honorar og du er derfor meget velkommen til at kontakte os, gerne telefonisk for yderligere oplysninger.

SkødeGruppen er eksperter indenfor ejendomshandler og tinglysning af ejendomsoverdragelser og vi har en vision om, at viden, kvalitet, forståelse og god service er nøgleværdierne.

SkødeGruppen har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom.

Rådgivning ved køb og salg af ejendom